Price € 90,00Excellentproduct #4171

P Fouquet / E Maaskamp, 1805

Amsterdam. Grimburgwal.

Images:small - large

HET OUDEZYDS HEEREN-LOGEMENT, EN HET GASTHUYS.
De Grimburgwal gezien naar het Gasthuispoortje en het Gasthuis. Rechts het voormalige Oudezijds Herenlogement. In 1874 werd dit afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe bebouwing van het Binnengasthuis. Links de ingang van de Oudezijds Achterburgwal. 
Kopergravure, uitgegeven in 1805 te Amsterdam door Evert Maaskamp in de tweede editie van de Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Tekenaar: H. Schouten.
Hoogte 25,5 cm; breedte 34,5 cm.