Price € 90,00Very goodproduct #4173

P Fouquet /E Maaskamp, 1805

Amsterdam. Grimburgwal.

Images:small - large

GEZICHT van het OUDE-ZYDS-HEEREN-LOGEMENT, te Amsterdam, van Binnen te zien, benevens de manier der verkoopingen van Schilderyen aldaar.
Titel eveneens in het Frans. De binnenplaats van het Oudezijds Herenlogement aan de Grimburgwal. In de loop van de 18e eeuw kreeg het voorname stadshotel een nieuwe bestemming. Het werd een veilinghal onder de naam "Lokaal voor Publieke Verkoopingen". Na de sloop van het gebouw verrees het Binnengasthuis op deze plaats.
Kopergravure, uitgegeven in 1805 te Amsterdam door Evert Maaskamp in de tweede editie van de Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Tekenaar: H. Schouten.
Hoogte34 cm; breedte 26,2 cm.