Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Damrak seen in a southerly direction.
Price € 60,00Excellentproduct #4187

JL Terwen / GB van Goor, 1858

Amsterdam. Damrak seen in a southerly direction.

Images:small - large

AMSTERDAM. WATER EN ACHTERZIJDE DER BEURS. Het Damrak gezien in zuidelijke richting naar de achterzijde van de Beurs van Zocher en de Papenbrug. Bij de demping van het Damrak is deze brug verdwenen. De huidige Papenbrugsteeg herinnert er nog aan. Links de achterzijde van de huizen aan de Warmoesstraat.
Staalgravure door F. Hablitschek naar een tekening van L. Rohbock. Uitgegeven in 1858 te Gouda door Gerrit Benjamin van Goor in Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Johannes Leonardus Terwen.
Hoogte 14 cm.; breedte 17,5 cm.