Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Old garden gardens seen from the Kamperhoofd.
Price € 60,00Excellentproduct #4188

JL Terwen / GB van Goor, 1858

Amsterdam. Old garden gardens seen from the Kamperhoofd.

Images:small - large

AMSTERDAM. OUDE TEERTUINEN. Staalgravure door G.M. Kurz naar een tekening van L. Rohbock. Uitgegeven in 1858 te Gouda door Gerrit Benjamin van Goor in Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Johannes Leonardus Terwen.
Hoogte 12 cm.; breedte 16 cm.