soldExcellentproduct #4279

C Commelin, 1726

Amsterdam. VOC.

Images:small - large

 

T' OOST INDISCH MAGAZYN, EN SCHEEPS-TIMMER-WERF.
Kopergravure, uitgegeven in 1726 te Amsterdam in Beschryvinge van Amsterdam, (...), Casparus Commelin.
In 1726 verscheen de tweede druk. De eerste druk verscheen in 1693. Bij deze prent zijn de drukken van elkaar te onderscheiden door de verplaatsing van de titel: bij de eerste druk bovenaan in de prent, bij de tweede druk onder de prent. Gegraveerd door J. Mulder.
Hoogte 27 cm; breedte 33,5 cm.