Price € 90,00Excellentproduct #4302

C van Hardenberg / P Velijn, 1820

OOSTERHOUT.

Images:small - large

 

VERNIELING VAN HET HUIS TE OOSTERHOUT, OP 23 EN 24 JANUARIJ 1820.
Het gaat hier om het Gelderse Oosterhout bij Nijmegen.
Kopergravure door P. Velijn naar een tekening van Cornelis van Hardenberg.
Uitgegeven in 1820 te Amsterdam door G.J.A. Beijerinck in Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820, G.J.A. Beijerinck en W.H Warnsinck. 
Hoogte 18,3 cm; breedte 27,5 cm.