Price € 160,00Excellentproduct #4321

PJ Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

LOENEN.

Images:small - large

 

Het dorp Loenen aan de Vecht aan de zijde van den Straatweg.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 19 cm.; breedte 23 cm.