Price € 460,00Excellentproduct #4365

N Sanson / H Jaillot, 1692

OVERIJSSEL.

Images:small - large

 

LA SEIGNEURIE D'OVER-YSSEL, subdivisée en Trois Parties SALLANT, TWENTE, et DRENTE, dressée sur les Memoires les plus nouveaux (...).
Kaart van Overijssel en Drenthe. Titelcartouche met het wapen van Overijssel linksboven. Cartouche met schaalstokken rechtsboven. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven te Parijs door Hubert Jaillot in 1692. Cartograaf: Nicolas Sanson. Fris exemplaar; opvallend krachtige impressie.
Hoogte 55,5 cm; breedte 42,5 cm.