Price € 380,00Excellentproduct #4375

WJ Blaeu / L Guicciardini, 1612

Den Haag (The Hague). Bird's-eye plan.

Images:small - large

Graven Hage, T'hoff van Hollant
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Titel in kader middenboven; linksboven het wapen van Holland en rechtsboven het wapen van 's-Gravenhage. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1612 door Willem Jansz. Blaeu te Amsterdam in L. Guicciardini's Beschryvinghe van alle de Nederlanden; (...).
Hoogte 23,5 cm; breedte 31,8 cm.