Price € 120,00Excellentproduct #4475

JB Elwe & DM Langeveld, 1786

Brabant. North Brabant.

Images:small - large

KAARTJE VAN STAATS BRABAND Na de Nieuste Legging.
Oude, antieke landkaart van Staats-Brabant, hetgeen ongeveer het huidige Noord-Brabant omvatte. In het noorden het rivierengebied waarbij het Hollndse deel van het huidige Noord-Brabant ook is afgebeeld. Boven de zuidgrens van de kaart liggen de steden Antwerpen, Herentals en Maaseik. Titel rechts boven en schaalstok links boven. Rugzijde blank.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven in 1786 te Amsterdam door Jan Barend Elwe en Dirk Meland Langeveld in Compleete Zak-Atlas, van de Zeventien Nederlandsche Provinciën, (...).
Hoogte 18,2 cm.; breedte 24,5 cm.