Price € 420,00Excellentproduct #4555

I Tirion, 1736

China.

Images:small - large

NIEUWE KAART VAN'T KEIZERRYK CHINA, en de aangrensende Landen.
Tweetalige titel (Frans en Nederlands), schaalstokken en uitgeversimpressum in kader rechtsonder. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven te Amsterdam in 1736 door Isaäk Tirion in Hedendaagsche Historie, (...), deel 1: Behelzende (...) China en Japan, (...), Th. Salmon.  
Hoogte 25 cm.; breedte 33 cm.