Price € 130,00Excellentproduct #4602

Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

BREUKELEN. De Vecht / Oudaan

Images:small - large

 

Gezigt over de Vecht naar de zijde van Oud-aan.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 18,2 cm.; breedte 24,8 cm.