Price € 90,00Excellentproduct #4606

Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

BREUKELEN. Vecht en Rhijn

Images:small - large

 

Vecht en Rhijn aan de zijde van den Straatweg.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 18,3 cm.; breedte 24,8 cm.