Price € 130,00Excellentproduct #4607

Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

BREUKELEN. Slangevecht

Images:small - large

 

Gezigt over de Rivier de Vecht naar de Hofsteede Slangevecht.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 18,4 cm.; breedte 24,4 cm.