Price € 340,00Excellentproduct #4625

WJ Blaeu / L Guicciardini, 1613

Groningen. Bird's-eye plan.

Images:small - large

GRONINGA, opulenta, populosa, et valide contra hostiles insultus munita Phrisie vrbs Ptolemeo Phileum, constracta et denominata a Grunno Anthenoris Regis Francorum fratre, Anno ante incarnationem Christi, CCCLXXVII.vt Humbaldus schribit.
Stadsplattegrond in vogelvluchtperspectief. Links onder titel in rolwerk-cartouche. Links boven wapen van Groningen, rechts boven blank wapenschild, bestaande uit drie horizontale banen. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1613 te Amsterdam door Willem Jansz. (=Blaeu) in  Omnium Belgii, sive Inferioris Germaniae, Regionvm Descriptio, Lodovico Guicciardini.
Hoogte 23 cm.; breedte 31 cm.