Price € 100,00Excellentproduct #4632

Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

VREELAND

Images:small - large

 

Vreeland van de Vechtbrug naar de Hofstede Brugzigt.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 17,8 cm.; breedte 25,4 cm.