Price € 120,00Excellentproduct #4651

Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

LOENEN. Wintergezicht

Images:small - large

 

Wintergezigt op de scheepstimmerwerf nabij Loenen aan de Rivier de Vecht.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 18,7 cm.; breedte 24,4 cm.