Price € 100,00Excellentproduct #4656

Lutgers / Desguerrois & Co, 1836

NIEUWERSLUIS. Vreedenhoff

Images:small - large

 

Vreedenhoff tusschen Loenen en de Nieuwersluis.
Litho, uitgegeven door Desguerrois & Co. De litho is door de firma Desguerrois & Co gedrukt op chine appliqué. Tekenaar: Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1836 in Gezigten aan de Rivier de Vecht naar de Natuur Geteekend en op Steen overgebragt door P.J. Lutgers.
Hoogte 18,5 cm.; breedte 24,8 cm.