Price € 90,00Excellentproduct #4723

C Brouwer / JB Elwe, 1781

AMSTERDAM. Schreierstoren

Images:small - large

 

Schreiers-Hoeks Toren.

Kopergravure, getekend en gegraveerd door C. Brouwer. Uitgegeven in 1781 te Amsterdam door Jan Barent Elwe inAmsteldamsche Jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen (...), Jacobus Kok.
Hoogte 14,8 cm; breedte 17,6 cm.