Price € 50,00Excellentproduct #4730

C Brouwer / JB Elwe, 1781

AMSTERDAM. Zuiderkerk

Images:small - large

 

De Zuyder-Kerck is begonnen inden Iaere 1603 en volbouwt met een cierlycken toren Ao. 1611.

Kopergravure, getekend en gegraveerd door C. Brouwer. Uitgegeven in 1781 te Amsterdam door Jan Barent Elwe inAmsteldamsche Jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen (...), Jacobus Kok.
Hoogte 14,7 cm; breedte 17,6 cm.