Price € 40,00Excellentproduct #476

KF Bendorp, 1793

FRANEKER. Noorderpoort en Donjumer poort.

Images:small - large

DE NOORDERPOORT TE FRANEKER. / DE DONJUMER POORT TE FRANEKER.


Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.


Hoogte: 15,5 cm. Breedte: 10 cm.