Price € 780,00Excellentproduct #4772

J van Sassen / J van Septeren / C Anthonisz., 1729

Amsterdam. Bird's-eye plan.

Images:small - large

Afbeeldinge der Stadt Amsterdam, gelyk deselve in den Jaare 1536 door CORNELIS ANTHONISZ. na 't Leven is geschildert, en Anno 1544 in druk uytgegeven.
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. De kaart is een verkleinde weergave van en vrijwel identiek aan de houtsnede  van Cornelis Anthonisz. uit 1544. Titel bovenaan op baldakijn. Rechts daarvan Neptunusfiguur op de wolken met in zijn linkerhand de drietand en een guirlande met de verkorte titel AMSTERDAM.; in zijn rechterhand het wapen van Amsterdam.. Aan de rechterzijde een kader met legenda 1-41. Links van de legenda het galgenveld benoorden het IJ en een windroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure door Johannes van Sassen, uitgegeven in 1729 te Amsterdam door Johannes van Septeren in Historische beschryvinge van de reformatie der stadt Amsterdam, Isaäk Le Long.
Hoogte 27,2 cm.; breedte 35,2 cm.