Price € 1250,00Excellentproduct #4801

M Bolstra. De grootfoliokaart atlas Rijnland Dou & Van Broeckhuysen, 1746

HOLLAND: Haarlemmermeer.

Images:small - large

 

AFBEELDINGE van RHYNLANDS WATERSTAAT ten Opzigte van 't VERGROOTEN der HAARLEMMER of LEYDSE MEER met de byna GECOMBINEERDE en OMLEGGENDE VEENPLASSEN, op ordre van de Wel Edele Heeren DYKGRAAF en HOOG HEEMRADEN van RHYNLAND.
Kaart van de Haarlemmermeer met de nabije omgeving. Linksboven titelcartouche met daaronder een kompasroos. Rechtsonder een kader met de oppervlakteberekening van de Haarlemmermeer vanaf 1531 tot en met 1740; daarboven de schaalstok. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1746 te Amsterdam in de atlas 't Hooge Heemraedschap van Rhynland, J.J. Dou & S. van Broeckhuysen. Kartograaf: Melchior Bolstra, als kartograaf in dienst van het hoogheemraadschap Rijnland van 1732 tot 1776.
Hoogte 54,8 cm; breedte 62,9 cm.