Price € 120,00Excellentproduct #4811

PH Schut / Nicolaes Visscher I, circa 1664

Amsterdam. Westerkerk.

Images:small - large

De WESTER KERCK is begonnen Anno 1620 en de eerste Predicatie daer in gedaen op Pinxterdach 1631.
Titel onderaan; links van de titel de vermelding van P.H. Schut als graveur en rechts van de titel het uitgeversimpressum. De afbeelding is omgeven door een sierlijk gegraveerde rand. De prent is is later ook door andere uitgevers zoals Frederik de Wit en Johannes de Ram in het koper gebracht en uitgegeven. De prent van Visscher met de vermelding van Schut is de oudste en ook het meest zeldzaam.
Kopergravure door Pieter Hendricksz. Schut, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1664 door Nicolaes Visscher I.
Hoogte 24,5 cm.; breedte 29 cm.