Price € 120,00Excellentproduct #4845

H de Leth, 1749

Poland

Images:small - large

LES ESTATS DE LA COURONNE DE POLOGNE.
Titelcartouche linksboven; schaalstok onderaan links uit het midden. Rugzijde blank.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven in 1749 te Amsterdam door Hendrik de Leth in Nieuwe Geographische en Historische Atlas tot de gemakkelyke oefeninge der Geographie, (...).
Hoogte 16 cm.; breedte 21,7 cm.