Price € 290,00Excellentproduct #4882

I Tirion, 1764

France. Paris.

Images:small - large

NIEUWE KAART der platte Grond van de Stad PARYS en derzelver Voorsteden, Met aanwyzing van de Kwartieren, Straaten, Markten, Pleinen, Paleizen, Abtdyen, Kerken, Kloosters en andere voornaame Gebouwen. (...).
Titel en uitgeversimpressum in cartouche rechtsboven; onderaan een kader met de schaalstokken; linksonder kader met legenda 1-81. Rugzijde blank.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven in 1764 te Amsterdam door Isaäk Tirion in Handatlas der geheele Aarde.
Hoogte 30,8 cm; breedte 37,7 cm.