Price € 280,00Excellentproduct #4930

I Tirion, 1753

Map of the 17 provinces

Images:small - large

NIEUWE EN NAUWKEURIGE KAART der XVII PROVINCIEN te Amsterdam by Isaak Tirion.
Oude, antieke landkaart van de 17 provinciën. Titel met uitgeversimpressum in kader links onder; schaalstokken rechts onder; in de Noordzee een windroos. Rugzijde blank.
Oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven door Isaak Tirion te Amsterdam in 1753 in Nieuwe en Beknopte Hand-Atlas(...).
Hoogte 28 cm.; breedte 34 cm.