Catalogue > Maps Europe > England. London. Plan city and surrounding area.
Price € 360,00Excellentproduct #4967

I Tirion, 1754

England. London. Plan city and surrounding area.

Images:small - large

KAART van LONDEN enz. en van het NABY GELEGEN LAND ruim een Uur gaans rondom dezelve Stad; (...).
Titel in kader linksboven; schaalstokken in kader onderaan. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven te Amsterdam in 1754 door Isaäk Tirion.
Hoogte 28 cm.; breedte 41,5 cm.