Catalogue > Cities: maps and sights of cities and villages > 4. North Holland > Amsterdam. Kattenburg. 's Lands Zeemagazijn and scheepstimmerwerf.
Price € 120,00Excellentproduct #4972

P Schenk, circa 1708

Amsterdam. Kattenburg. 's Lands Zeemagazijn and scheepstimmerwerf.

Images:small - large

's Lands ZEE MAGASYN en SCHEEPS-TIM-MER WERF; op de Suyd-Wester hoek van Cattenburg. Kopergravure, uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1708 door Pieter Schenk in Afbeeldinge der voornaamste gebouwen van Amsterdam. Hoogte 14,5 cm; breedte 19 cm.