Price € 220,00Excellentproduct #5019

I Tirion, 1734

Poland.

Images:small - large

Nieuwe Kaart van t' Koninkryk Poolen verdeelt in zyn byzondere Waywoodschappen; na de Nieuwste stelling in t ligt gebragt. te Amsterdam by Isaak Tirion.
Kaart van Polen. Titel met uitgeversimpressum links boven; kader met schaalstokken rechts boven. In de Oostzee een windroos. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1734 te Amsterdam door Isaäk Tirion in Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; (...). Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Europisch Turkyen enz. en van den Griekschen kerk, alsmede van het Koninkrijk Polen, en het Groot- hertogdom van Lithauwen. (...), Th. Salmon.
Hoogte 29 cm.; breedte 35 cm