Price € 50,00Excellentproduct #510

KF Bendorp, 1793

BOLSWARD. Broerekerk en Kapel der Mirakelen.

Images:small - large

DE KLEINE OF BROEREKERK TE BOLSWERD. / DE KAPELLE DER MIRAKELEN TE BOLSWERD.
Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.
Hoogte 16 cm.; breedte 10 cm.