Price € 90,00Excellentproduct #5159

H Kobell / N van der Meer / J Allart, 1778

Hooge Zwaluwe. Flood 1776.

Images:small - large

 

Gezicht der overstroominge, op de Hooge Swaluwe, den 22sten novemb. 1776.
Inwoners van het dorp Hooge Zwaluwe brengen vee en huiselijke bezittingen in veiligheid tijdens de overstromingen bij het dorp in 1776.
Kopergravure door Noach van der Meer naar een tekening van Hendrik Kobell. Uitgegeven te Amsterdam door Johannes Allart in 1776 in Bespiegeling over Neêrlandsch waternood, tusschen den XXIsten en XXIIsten november, (...), J.H. Hering.
Hoogte 19 cm.; breedte 28 cm.