Price € 160,00Excellentproduct #5166

M Boxhorn, 1634

Schiedam. Plan of Schiedam.

Images:small - large

 

Schiedam
Stadsplattegrond met opstanden van gebouwen en huizen. Rechtsboven titelcartouche met beknopte legenda,  schaalstok rechtsonder. Stadswapen linksboven. Rugzijde Nederlandse tekst.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1634 te Amsterdam in TONEEL ofte BESCHRYVINGE Der Steden van HOLLANDT Waer in haer Beginselen, Voortganck, Privilegien, Historie ende Gelegentheyt vervat worden int Latyn beschreven by MARCVS ZVERIUS BOXHORNIUS...
Hoogte 15,5 cm.; breedte 23 cm.