Price € 475,00Excellentproduct #5183

P Harge & L den Berger / D Klinkenberg, 1775

Holland. Marsdiep. Den Helder.

Images:small - large

 

Kaart van den tegenwoordigen Zee-Dyk liggende voor de Landen van Huisduinenen de Helder, strekkende van het Nieuwe-Diep tot aan Kykduin, mitsgaders de Diepte voor dezelve Gepeild, van twee tot twee Roeden naar Zee, met Hoog-Water in Amsterdamsche Voeten, door Pr Harge en Leendt Den Berger, (...).
Kopergravure door Leonardus Schenk, uitgegeven in 1775. Kartografen: P. Harge en L. den Berger. D. Klinkenberg heeft de kaart op basis van hun manuscript verkleind op 42-12-1774.
Rugzijde blank. In de marges boven en onder elk een klein scheurtje hersteld (ruim buiten kaartbeeld).
Hoogte 47,5 cm; breedte 92 cm.