Price € 120,00Excellentproduct #5186

H Kobell / N van der Meer / J Allart, 1778

Scheveningen. Flood 1775

Images:small - large

 

Gezicht van den hogen vloed, in den n.n.w. storm, voor Scheveningen, den 15den novemb. 1775.
Noordwesterstorm voor de kust bij Scheveningen. In de branding vergaan vissersboten.
Kopergravure door Noach van der Meer naar een tekening van Hendrik Kobell. Uitgegeven te Amsterdam door Johannes Allart en de wed. Loveringh in 1778 in Bespiegeling over Neêrlandsch waternood, tusschen den XXIsten en XXIIsten november, (...), J.H. Hering.
Hoogte 19 cm.; breedte 28,5 cm.