Price € 650,00Excellentproduct #5202

C van der Sluys jr / C van Baarsel, 1793

Holland. Diemermeer.

Images:small - large

Kaart van de Diemermeer voor en by derzelver Bedyking in den Jaare 1629. met Voorkennis en Goedkeuring van de Edele Achtbaare Heeren Dykgraaf en Heemraaden derzelver Meer uit de Oude Kaarten getrokken en geteekend door C van der Sluys Junior 1793.
Kaart van de Diemer- of Watergraafsmeer. Bovenaan een roede met in het midden daaraan bevestigd een wapenschild met daarin de titel. Links en rechts een draperie met een legenda die informatie bevat over de door de Staten van Holland aangekochte stukken land en de eigenaren daarvan. De Staten hebben deze gekocht in verband met de bedijking van de Diemermeer in 1629. Onderaan binnen het voetstuk een gedicht van de kaarttekenaar van der Sluys. Rechtsonder kompasroos en schaalstokken. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure door C. van Baarsel. Kartograaf: C. van der Sluys jr. Uitgegeven in 1793.
Schaarse kaart.
Hoogte 49,5 cm.; breedte 55,5 cm.