Price € 60,00Excellentproduct #521

JC Philips, 1748

MIDDELBURG. Dam met Abdijtoren.

Images:small - large


"Gezigt Langs de HAVEN op den ABDY-TOREN te MIDDELBURG.Kopergravure uitgegeven in 1753 door Isaäk Tirion. Tekenaar: Cornelis Pronk, 1743. Graveur: J.C. Philips in 1748.
Hoogte: 16. Breedte: 20 cm.