Price € 100,00Very goodproduct #5224

H Kobell / S Fokke / J Allart, 1778

Texel. Flood.

Images:small - large

Gezicht van de dykbreuk, aan Den Douk, op Texel; in de overstrooming, den 15den novemb. 1775.
Dijkdoorbraak aan de Texelse kust, bij Den Doel.
In de marges hier en daar lichtjes gevlekt. Verder uitstekend.
Kopergravure door Simon Fokke naar een tekening van Hendrik Kobell. Uitgegeven te Amsterdam door Johannes Allart en de wed. Loveringh in 1778 in Bespiegeling over Neêrlandsch waternood, tusschen den XXIsten en XXIIsten november, (...), J.H. Hering.
Hoogte 19 cm.; breedte 28,5 cm.