Catalogue > Maps Europe > Turkey. Istanbul. Constantinople. View.
Price € 300,00Excellentproduct #5317

I Tirion, 1734

Turkey. Istanbul. Constantinople. View.

Images:small - large

Gezigt van het Groot Serrail van Konstantinopelen.
Onder de prent de titel en de legenda, gedrukt van een aparte koperplaat. Met verticale vouwen als uitgegeven. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1734 te Amsterdam door Isaäk Tirion in Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; (...). Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Europisch Turkyen enz. en van den Griekschen kerk, alsmede van het Koninkrijk Polen, en het Groot- hertogdom van Lithauwen. (...), Th. Salmon.
Hoogte 17 cm.; breedte 42,5 cm.