Price € 160,00Excellentproduct #5325

P Fouquet, 1783

Amsterdam. Engelse Kerk. Bagijnhof.

Images:small - large

GEZICHT van de ENGELSCHE-KERK, op het Begynhof, tot Amsterdam.
Titel eveneens in het Frans.
Kopergravure, uitgegeven in 1783 te Amsterdam in Nieuwe atlas, van de voornaamste gebouwen en gezigten der stad Amsterdam, met derzelver beknopte beschryvingen, Pieter Fouquet junior. Graveur en tekenaar: H. Schoute.
Hoogte 26 cm; breedte 34,5 cm.