Price € 95,00Very goodproduct #5340

N van der Meer / J Allart, 1778

Amsterdam. Kattenburg. Flood 1775.

Images:small - large

Gezicht van het Kattenburger Plein te Amsteldam, in de overstrooming, 's morgens den 15den novemb. 1775.
Kopergravure door Noach van der Meer die de voorstelling ook heeft getekend. Uitgegeven te Amsterdam door Johannes Allart en de wed. Loveringh in 1778 in Bespiegeling over Neêrlandsch waternood, tusschen den XXIsten en XXIIsten november, (...), J.H. Hering.
Hoogte 19 cm.; breedte 29 cm.