Catalogue > Maps Americas > Suriname. Coastal area.
Price € 1900,00Very goodproduct #5384

Gerard van Keulen, circa 1725

Suriname. Coastal area.

Images:small - large

Pas-kaart vande rivieren Commewini Suriname Suramaca Cupanama en Courantin. Vertoonende Alle Desselfs Plantagie en Wie Deselve Bezitten Alles opt Naukeurigste Opgestelt.
Zeekaart van het kustgebied van Suriname, op de kaart eveneens aangeduid als de kust van Guiana. Op de kaart zijn de rivieren Courantin, Rio Cupanama, Saramaca, Commewijne en Marowijne duidelijk te onderscheiden.Titelcartouche linksboven. Cartouche met schaalstokken onderaan midden. Medaillon met uitgeversimpressum van Gerard van Keulen midden boven. Rechts boven een inzetkaart met een uitvergroting van de monding van de Suriname rivier met Paramaribo en fort Zeelandia.
Hoewel de titel suggereert dat alle toenmalige plantages op de kaart zijn aangegeven is dat niet het geval. (Ruim dertig plantages vermeld, het werkelijke aantal is niet exact bekend maar lag aanzienlijk hoger) Wel zijn de namen van de planters uit de eerste helft van de jaren zeventig van de zeventiende eeuw op de kaart vermeld. Rugzijde blank.
Marges boven en rechts smal, wel voldoende voor inlijsten. In de marge boven enkele beschadigingen (buiten kaartbeeld). Verder enkele minieme vlekjes. Afgezien daarvan verkeert het blad in uitstekende conditie. Stevig papier.
Oudtijds gekleurde kopergravure (van twee koperplaten gedrukt), uitgegeven omstreeks 1725 te Amsterdam door Gerard van Keulen in Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel.
Hoogte 51 cm; breedte 87 cm.
Schaarse kaart.