Price € 120,00Very goodproduct #5448

J Kuijper / H Suringar, 1867

Zuid-Holland, province

Images:small - large

Litho, origineel grensgekleurd. Uitgegeven in 1867 door Hugo Suringar te Leeuwarden. Cartograaf: Jacob Kuijper. Afbeelding lichtjes gevlekt.
Hoogte (incl. bijbehorende tekst) 20,0 cm; breedte 28,7 cm.
Jacob Kuijper was een bekende aardrijkskundige en cartograaf in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de 19e eeuw. Hij heeft in de jaren 1865-1870, verreweg het merendeel in 1865-1867, alle toenmalige Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. De gemeentekaartjes zijn dan ook vooral bekend onder de noemer Kuyperkaartjes. Kuijper was mede-oprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).