Catalogue > Maps Africa > South Africa. Cape of Good Hope.
Price € 280,00Excellentproduct #5532

I Tirion, 1763

South Africa. Cape of Good Hope.

Images:small - large

Nieuwe Kaart van de Kaap der Goede Hoop en der na by gelegen Landen
Kaart van Kaap de Goede Hoop en omliggend gebied. Rechts boven in kader titel met uitgeversimpressum. Links onder de schaalstokken. Rugzijde blank.
Handgekleurde kopergravure, uitgegeven in 1763 door Isaak Tirion te Amsterdam.
Hoogte: 31 cm; breedte 22 cm.