Price € 480,00Excellentproduct #5561

Nic. Visscher II / P Schenk, circa 1725

Groningen.

Images:small - large

Groningae et Omlandiae Dominium vulgo de Provincie van Stadt en Lande (...).
Kaart van de provincie Groningen. Titel in tekstbalk boven de kaart. Cartouche met schaalstokken, het wapen van Groningen, legenda en uitgeversimressum links onder. Naast deze cartouche een voetstuk met opdracht van Nicolaes Visscher. Rugzijde blank.
Deels oudtijds gekleurde kopergravure, uitgegeven omstreeks 1725 te Amsterdam door Pieter Schenk. Eerder uitgegeven door Nicolaes Visscher II.
Hoogte 46 cm; breedte 56 cm.