Price € 40,00Excellentproduct #5566

A Rademaker / JA Crajenschot, 1792

Hoorn. Noordpoort

Images:small - large

Noord Poort tot Hoorn met haar Rondeel 1620 / Noord Poort op zeide te zien 1625.
Kopergravure door Abraham Rademaker, uitgegeven te Amsterdam in 1792 door J.A. Crajenschot in Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, (...).
Hoogte 15,5 cm; breedte 10,5 cm.