Price € 40,00Excellentproduct #5577

A Rademaker / JA Crajenschot,, 1792

Hoorn. Noordpoort. Oostpoort.

Images:small - large

Noord Poort by den ingang 1620 / Oost Poort tot Hoorn 1620.
Kopergravure door Abraham Rademaker, uitgegeven te Amsterdam in 1792 door J.A. Crajenschot in Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, (...).
Hoogte 15,5 cm; breedte 10,5 cm.