Price € 90,00Excellentproduct #5680

D Allart, 1871

Amsterdam. Amstel Hotel.

Images:small - large

Amstel-Hôtel.
Litho , uitgegeven in 1871 te Amsterdam door D. Allart in Amsterdam geschetst in Historisch-Romantische Tafereelen van af het begin zijner opkomst tot op den tegenwoordigen tijd, George Willem Hendrik Panchaud.
Hoogte 12,5 cm.; breedte 12,5 cm.