Price € 65,00Excellentproduct #57

Bendorp, 1793

ZUTPHEN. Twee gezichten op een blad.

Images:small - large

 

STADHUIS en GROOTE KERK te ZUTFEN. / GEZICHT bINNE ZUTFEN.

Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.

Hoogte 16 cm.; breedte 10,2 cm.