Price € 40,00Excellentproduct #574

KF Bendorp, 1793

FRANEKER. 'Hooge School' en Labaratorium.

Images:small - large


DE HOOGE SCHOOL TE FRANEKER. / T'LABORATORIUM TE FRANEKER.
Twee gezichten op een blad. Kopergravure door Karel Fredrik Bendorp. Tekenaar: Jan Bulthuis. Uitgegeven in 1793 in Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door Bulthuis, en in het koper gebracht door K.F. Bendorp.
Hoogte: 16 cm. Breedte: 10 cm.